kolmapäev, 29. september 2021

teisipäev, 14. september 2021

Oru PK Rohelise kooli töörühma koosoleku protokoll nr 5

 


14. septembril 2021 Orus

Algus: 14.00

Lõpp: 15.00

 

Koosoleku juhataja: Heli Viiul

Protokollija: Kretlin-Lisee Kivistik

Osavõtjad:  Lisette Aava, Merlin Allas, Susanna Kalda,  Kristjan Kaljukivi, Uku Kesküla, Aurora-Johanna Kurrikoff,  Leelo Ludvi, Liisa Lusti, Marika Mae, Eliise Massur, Helena Pedaste, Hannes Press, Katriin Randorg, Tõnis Reinik, Allar Rohtsaar, Märten Sokk, Keily Ethel Tuttelberg, Rain Thomas Tuttelberg, Richard Rein Vaks.

Puudusid: Lia Feiman, Timo Nikitin.

Päevakord:

1. Ülevaade eelmise õppeaasta tegemistest

2. Rohelise kooli töörühma liikmete kinnitamine

3. Rohelise kooli teemade kinnitamine 2021/2022 õppeaastaks

4. Maailmakoristuspäevast osavõtt ja ettevalmistused

5. Jooksvad küsimused ja teated

 

Otsused:

1. Eelmine aasta oli keeruline, kuid eesmärgid enamasti täideti ja Rohelise kooli tegevus Oru Põhikoolis hinnati heaks.

2. Rohelise kooli töörühma liikmeteks kinnitati 16 õpilast ja 7 kooli töötajat.

Töörühmaliikmete nimekiri on järgmine:

Timo Nikitin - kooli direktor,

 Lisette Aava - 7. kl,

 Merlin Allas - 9.kl,

 Lia Feiman - kokk,

 Susanna Kalda - 6. kl,

 Kristjan Kaljukivi - 8. kl,

 Uku Kesküla - 8. kl,

 Kretlin-Lisee Kivistik - 9. kl /protokollija/

Aurora-Johanna Kurrikoff - 6. kl,

 Leelo Ludvi - kooli perenaine,

 Liisa Lusti - 9. kl,

Marika Mae - huvijuht,

 Eliise Massur - 6. kl,

 Helena Pedaste - 6. kl,

Hannes Press - 5.kl,

Katriin Randorg  - 5.kl,

 Tõnis Reinik - it tehnoloog, 

Allar Rohtsaar - aednik, 

Märten Sokk - 8.kl,

Keily Ethel Tuttelberg - 7.kl,

Rain Thomas Tuttelberg - 5. kl,

 Richard Rein Vaks - 7.kl, 

Heli Viiul õpetaja /keskkonna töörühma juht/

3. Rohelise kooli teemadeks valiti ja kinnitati 1. Loodus ja elurikkus, 2. Globaalne kodakondsus ja 3. Toit.

4. Maailmakoristusest otsustati osa võtta. Leelo kogub väikseid kotte ja sööklast saab leivakotte konide ja väikese prahi koristuseks.Kool hangib kindaid juurde ja kellel on võimalik, võtab kodust kummikindad kaasa. Õp Viiul selgitab ohutusreegleid ja määrab kõikidele klassidele tegevuspiirkonnad.

5. Jooksvatest küsimustest olid arutusel ettepanekud Rohelise kooli tööks. Igaühele jäi mõtlemiseks, kuidas ta saaks ise Rohelise kooli tegevusi suurendada ja enda parandusettepanekuid teha.

 

Koosoleku juhataja                                                                             Protokollija

H.Viiul                                                                                                K.-L Kivistik

reede, 10. september 2021

Kõrvitsasaak

 Oru Põhikooli kooliaiast koguti 290 kg kõrvitsaid. Suurim neist on 28,8 kg. 4. klassi õpilased aitasid kõrvitsad kokku koguda ning 8. klassi noored tassisid need kooli köögiviljalattu.

neljapäev, 9. september 2021

Seenenäituse avamine Oru Põhikoolis

8.-10. septembrini toimus Oru Põhikoolis seenenäitus "Sõida seenele!". Korraldajateks olid meie endine õpetaja Jelena Münter ja loodusainete õpetaja Heli Viiul. Suured tänud silmaringi avardamisel. Lisaks ehtsatele seentele sai vaadata ka laste joonistusi erinevatest seeneliikidest! Seenevihma jagub ka nädalavahetuseks, kõigil on looduses veel võimalus sõita seenele!
 

Ööbik

  Koolikella helin 27.05-31.05: